Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể

Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể

  • 2 Reading
  • 1936 Subscriber
  • 115 Gift Received

Synopsis

Anh có một cô vợ xinh đẹp, anh có một cơ thể siêu phàm thoát tục, tài nghệ y thuật siêu giỏi, anh còn có… Một người luôn xem thường anh, mẹ vợ nói anh là kẻ bất tài. Anh chính là Giang Dĩ Minh, con rể thần y siêu cấp của nhà họ Thẩm!